Mycotoxines: subsantiële uitbreiding van onze scope vanaf 21 augustus

Op maandag 21 augustus lanceren we een substantiële uitbreiding van ons analyseaanbod voor mycotoxines. Primoris heeft uitgebreide expertise opgebouwd in analyses van mycotoxines en we hebben dan ook onze bestaande methode voor gereglementeerde mycotoxines verder ontwikkeld. Daarnaast hebben we ook nieuwe opkomende mycotoxines opgenomen in onze scope.

We vragen u vriendelijk om deze informatie aandachtig te lezen aangezien ze noodzakelijke praktische info bevat wanneer u analyses aanvraagt.

Evoluties in gereglementeerde mycotoxines – Methodecode: MYC

In onze bestaande scope zitten mycotoxines die opgenomen zijn in de Verordening EG 1881/2006. In deze verordening zijn maximale limieten opgenomen voor bepaalde contaminanten in levensmiddelen.

Door evoluties in gereglementeerde mycotoxines zijn de limieten herzien voor bepaalde producten of zijn nieuwe levensmiddelen toegevoegd aan de Verordening.

Specifieke methode voor babyfood – Methodecode: AOL_01_A

Om ons analyseaanbod voor onze klanten in de babyfoodsector te optimaliseren, bieden we, naast de MYC-methode, vanaf 21 augustus een speciaal analysepakket aan voor de volgende componenten op babyfoodniveau. Deze methode vervangt de huidige AFLL-methode :

 • Aflatoxines B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxine A (OTA)

Opkomende mycotoxines: wees klaar voor de toekomst – Methodecode: MYC_02_A

Voor een aantal opkomende mycotoxines heeft EFSA gevraagd aan de lidstaten om data te verzamelen zodat EFSA een accurate blootstellingsevaluatie kan uitvoeren. Deze evaluatie kan op termijn leiden tot nieuwe limieten ter bescherming van de volksgezondheid. We hebben een aanzienlijk deel van deze opkomende mycotoxines opgenomen in onze scope omdat we onze klanten willen ondersteunen bij hun voorbereiding op mogelijke toekomstige limieten.

Opname van ergot alkaloïden – Methodecode: ERGO_01_A

Nieuw in ons portfolio zijn eveneens de opkomende mycotoxines ergot alkaloïden. Ergot alkaloïden zijn schimmelgifstoffen die kunnen ontstaan als er een bepaalde schimmel aanwezig is tijdens de groei van granen. Het gaat vooral om rogge, tarwe, gerst, gierst en haver.

In de nabije toekomst bestaat de kans dat wettelijke limieten voor deze mycotoxines zullen worden vastgelegd.
Bovendien is voor ergot sclerotia al een wettelijke limiet vastgelegd voor onbewerkte granen (met uitzondering van maïs en rijst) van 0.5g/kg aangetaste korrels.

Technische details

Matrices

Granen, fruit, noten en andere vruchten

Technologie

LC-MSMS

Onder accreditatie?

JA

Rapporteertermijn

Standaard: 3-5 werkdagen
Snellere analysetermijnen zijn mogelijk. Contacteer ons voor meer info.

 

Bij deze hernieuwde scope horen eveneens nieuwe methodecodes wanneer u analyses aanvraagt. De bestaande code MYC blijft van toepassing wanneer u de vernieuwde multimethode aanvraagt voor gereglementeerde mycotoxines. Hieronder vindt u de methodecodes in het overzicht van ons vernieuwd portfolio.          

Methodecode

Opgenomen  mycotoxines

[MYC]

 • 3- and 15-Acetyldeoxynivalenol
 • Aflatoxins B1, B2, G1, G2
 • Cytochalasine E
 • Deoxynivalenol (DON)
 • Fumonisines B1 and B2
 • Nivalenol
 • Ochratoxin A (OTA)
 • T-2 / HT-2 toxin
 • Zearalenone

[AOL_01_A] (verlaagde RL voor babyfood – vervangt AFLL)

 • Aflatoxines B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxine A (OTA)

[PA1]

 • Patulin

[AFLM]

 • Aflatoxin M1

[MYC_02_A]

 • Alternariol
 • Alternariol-ME
 • Beauvericine
 • Citrinine
 • Diacetoxyscirpenol (DAS)
 • DON-3-glucoside
 • Enniatines A, A1, B, B1
 • Moniliformine
 • Roquefortine C
 • Sterigmatocystine

[ERGO_01_A]

 • Ergocristine
 • Ergocristinine
 • Ergotamine
 • Ergotaminine
 • Ergocryptine
 • Ergocryptinine
 • Ergometrine
 • Ergometrinine
 • Ergosine
 • Ergosinine
 • Ergocornine
 • Ergocorninine

 

Nieuwe certificaten – Meer info

De nieuwe interne certificaten zullen op de klantenzone van onze website beschikbaar zijn vanaf 16 augustus.

Wenst u meer informatie over deze vernieuwing, neem contact op met onze klantendienst of uw persoonlijke marktmanager.