Primoris is zich bewust van haar maatschappelijke rol en draagt als gespecialiseerd labo voor residu- en contaminantanalyse in de agrovoedingssector bij tot de verbetering van de voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid. Primoris wil nog iets extra’s teruggeven aan de maatschappij en daar spelen onze klanten en medewerkers een belangrijke rol in.

50 cent/staal voor drie geselecteerde goede doelen

Dit jaar schenkt Primoris € 10.000 aan drie verschillende goede doelen, projecten of acties die voorgesteld worden door onze klanten en medewerkers. In totaal maakt Primoris dus 30.000 vrij voor projecten die bijdragen aan een betere wereld en die nauw aansluiten bij de missie van Primoris, nl. verbetering van de voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid.

  • Concreet schenkt Primoris 50 cent per staal in 2018, wat uiteindelijk wordt verdeeld onder de drie geselecteerde goede doelen;
  • Elk geselecteerd doel ontvangt zo € 10.000 ;
  • Twee van deze doelen worden voorgesteld door klanten van Primoris Belgium en een derde door de medewerkers van Primoris Belgium.
  • Zowel acties in België als in het buitenland komen in aanmerking. Elk goed doel of actie kan in aanmerking komen, maar het is niet toegelaten om een bedrijfseigen project in te dienen.
  • Klanten en medewerkers kunnen vanaf 19 juni tot 1 oktober goede doelen indienen. Uit alle ingezonden doelen wordt dan de selectie gemaakt.
  • De 3 geselecteerde projecten (2 voorgesteld door klanten en één voorgesteld door medewerkers van Primoris Belgium) zullen begin december worden bekendgemaakt.

Dien uw voorstel in!