EUROPESE WETGEVING

PESTICIDEN

CONTAMINANTEN

 

RECENTE AANPASSINGEN IN EU-WETGEVING

Deze lijst wordt tweewekelijks vernieuwd en u vindt er de wijzigingen die max. 2 maand van kracht zijn. 

Laatste update: 06/08/2020
Oudere updates: consulteer ons archief

GELDIG VANAF PUBLICATIEDATUM NR STOFFEN BESCHRIJVING
02/01/2021 12/06/2020 2020/770 maximumresidugehalten voor myclobutanil, napropamide en sintofen MRL update
01/01/2021 29/04/2020 2020/585 een in 2021, 2022 en 2023 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma Meerjarig controleprogramma
01/01/2021 23/03/2020 2020/427 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten Biologische producten
01/01/2021 29/10/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten rectificatie
01/01/2021 14/06/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten nieuwe biowetgeving
16/12/2020 27/05/2020  2020/703 maximumresidugehalten voor dimethoaat en omethoaat in of op kersen MRL update
13/11/2020 30/07/2020 2020/1085 Rectificatie van Verordening (EU) 2020/1085 van de Commissie van 23 juli 2020 Rectificatie
13/11/2020 24/07/2020 2020/1085 maximumresidugehalten voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl MRL update
04/09/2020 13/02/2020 2020/192 maximumgehalten aan residuen voor prochloraz MRL Update
01/09/2020 10/07/2020 2020/1003 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stoffen Phlebiopsis gigantea stammen VRA 1835, VRA 1984 en FOC PG 410.3 Verlenging goedkeuring
07/08/2020 06/08/2020 2020/1160 verlenging van de goedkeuringsperioden voor de werkzame stoffen aluminiumammoniumsulfaat, aluminiumsilicaat, bloedmeel, calciumcarbonaat, kooldioxide, extract van theeboom, vetdistillatieresiduen, vetzuren C7 tot en met C20, knoflookextract, gibberellinezuur, gibberellinen, gehydrolyseerde eiwitten, ijzersulfaat, kiezelgoer (diatomeeënaarde), plantaardige oliën/raapzaadolie, kaliumwaterstofcarbonaat, kwartszand, visolie, op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/schapenvet, onvertakte vlinderferomonen, tebuconazool en ureum Verlenging goedkeuring
01/08/2020 06/07/2020 2020/968 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof pyriproxyfen Verlenging goedkeuring
20/07/2020 30/06/2020 2020/892 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof bèta-cyfluthrin Niet-verlenging goedkeuring
09/07/2020 19/06/2020 2020/856 maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cyazofamid, cyprodinil, fenpyroximaat, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyriofenone, pyriproxyfen en spinetoram MRL update
01/07/2020 25/05/2020 2020/658  maximumgehalten aan perchloraat ML
28/06/2020 08/06/2020 2020/749 maximumgehalten aan residuen van chloraat MRL update
26/06/2020 25/06/2020 2020/869 verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen beflubutamide, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamide, dimethomorf, ethefon, etoxazool, famoxadone, fenamifos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, formetanaat, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stam 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool en S‐metolachloor Verlenging goedkeuringsperiode