Детекцията на Норовирус и Хепатит  А в хранителни продукти е експертен и все още много труден за изпълнение метод, изискващ висококомпетентен и добре обучен персонал. За разлика от повечето микроорганизми , вирусите не могат да се култивират в лабораторна среда, тъй като се нуждаят от гостоприемник , за да се реплицират. Най - общо подходът  за детекцията на вируси в храни включва 3 стъпки:

  1. Вирусна екстракция
  2. Пречистване на вирусния геномен материал (РНК екстракция)
  3. Молекулярна детекция посредством qPCR с обратна транскрипция.

През Март 2013  Международната Организация по Стандратизация (ISO) публикува Техническа Спецификация  (ISO/TS 15216:1-2) за количествен и качествен хоризонтален метод за определяне на HAV и NoV  в храни, използвайки PCR техника с обратна транскрипция - RT-qPCR Този метод е приложим за детекция на Норовирус от геномни групи  GI  и GII  и на Хепатит А в свежа продукция, включвайки вирусна екстракция и последващо пречистване на РНК чрез лизис на вирусния екстракт. Търсените секвенции от вирусната РНК се амплифицират и детектират чрез RT-qPCR.

Екстракцията на Норовирус и Хепатит А в плодове и зеленчуци е базирани на ISO Technical Specification 15216 (ISO/TS 15216:2), с редица модификации. Вирусната РНК се пречиства посредством търговски кит за изолиране на РНК. Използваният протокол за PCR детекция е оптимизиран за real-time PCR апарат с FAMканал (детекция на NoVGII, HAV), HEXканал         (детекция на NovGI) и ROX (детекция на вътрешна контрола, интегрирана във всяка PCRреакция). Търсената секвенция от вирусната РНК първоначално се трансформира в копи ДНК (кДНК) и се амплифицира в една стъпка в реално време за качествено определяне и разграничаване на HAVи NoVGI /GII (one-stepRT-qPCR).

Norovirus

Вирусна екстракция, базирана на  ISO 15216:2, с известни модификации и детекция, основана на използването на Biotecon foodproof® Norovirus Detection Kit (GI, GII, GIV)

Качествено определяне на Nov GI и GII в свежи/обработени плодове и зеленчуци

Hepatitis A

Вирусна екстракция, базирана на  ISO 15216:2, с известни модификации и детекция, основана на използването на Biotecon foodproof® Hepatitis A Detection Kit

Качествено определяне на HAV в свежи/обработени плодове и зеленчуци

 

Не се колебайте да се свържете с нас, ако е необходима допълнителна информация за изброените по-горе методи или методите, които не са изрично споменати по-горе.