Primoris като експерт в анализа на пестициди е разработил и най-иновативните и ефективни моно-микотоксинни или мулти-микотоксинни методите за анализ. Установили сме се като експерти в изследването на голям брой микотоксини в голямо разнообразие от храни и фуражи.

ПРЕГЛЕД НА АНАЛИЗИТЕ

МЕТОД

КОД

Много компонентен метод за определяне на афлатоксини и Охратоксин А, във зърнени храни и суровини, на ниво на аналитично определяне отговарящо на изискванията за детски храни, и за кърмачета. (Афлатоксините и Охратоксин А могат да бъдат анализирани, както заедно, така и поотделно.

[AOL_01_A]

Специфична индивидуален метод за определяне на афлатоксин М1 в млякото и млечните продукти

[AFLM]

Много-компонентен метод за определяне на ергот алкалоиди във фуражи, детски храни, храни за кърмачета, зърнени храни и суровини, кафе, сушени плодове и ядки. [ERGO_01_A]

Метод за многокомпонентен анализ за определяне на микотоксини в храните за животни, зърнените храни и зърнените продукти, кафето, сушените плодове и ядки (индивидуален анализ на тези микотоксини също е възможен като се използват кодовете на метода: AFL, DON, FUM, T2, OTA или ZEA)

[MYC] and [MYC_02_C]

Много-компонентен метод за определяне на микотоксини във фуражи, зърнени храни и суровини, кафе, сушени плодове и ядки- допълнителен метод за изследване.

[MYC_02_A]

Специфичен индивидуален метод за определяне на патулин в ябълкови продукти

[PA1]


Не се колебайте да се свържете с нас, ако е необходима допълнителна информация за изброените по-горе методи или методите, които не са изрично споменати по-горе.