Primoris е разработила методи за анализ не с цел да се получи най-големия възможен обхват, а да представя съответните методи за анализ, които осигуряват възможно най-висока сигурност. Чрез нашите дейности за Федералната агенция по безопасност на храните в Белгия обхватите на тези методи са в съответствие с Европейската програма за мониторинг. Това, комбинирано с интеграцията на RAS съобщенията, изискванията на международни акредитации и нашия собствен национален и международен опит, прави тези методи пълни и актуални.

ПРЕГЛЕД НА АНАЛИЗА

Кликнете върху линковете за специфични методи за бебешка хранатютюн и МАСЛА & ПРОДУКТИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ

 

МЕТОД

КОД

Мулти-остатъчни методи чрез GC-MS/MS и LC-MS/MS за >300 съединения за количествено определяне на пестициди в плодовете, зеленчуците, зърнените храни, почвата и водата. 

[GMS_01_C] [LMS_01_C]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез LC-MS/MS в отрицателен режим в за 21 съединения, изомери и деградационни продукти за количествено определяне на избрани пестициди (мнозинството кисели хербициди) в плодовете, зеленчуците, картофите, зърнените храни, почвата и водата

[LMS2]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез LC-MS/MS за бързото количествено определяне на избрани пестициди в плодовете, зеленчуците и зърнените култури 

[LMS5]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез GC-MS/MS и LC-MS/MS за 150 съединения - Количествено определяне на пестициди в растителните масла и маслодайните култури.

[GMS5] [LMS_01_C]

Количествено определяне на амитраз и неговите метаболити в плодовете, зеленчуците, зърнените храни и зърнените продукти.

[AMI]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез HR LC-MS/MS за 107 съединения, изомери и деградационни продукти за количествен скрининг на неодобрени от ЕС остатъци от пестициди в растителните суровини

[LHR_01_A]

Количествено определяне на фолпет в плодовете и зеленчуците.

[FOLP_01_A]

Количествено определяне на органохлорни пестициди и органофосфорни пестициди в млякото и млечните продукти.

[CL2] - [P2]

Количествено определяне на хлорат в плодовете, зеленчуците, почвата и водата.

[CLO_01_A]

Количествено определяне на дитиокарбамати в плодовете, зеленчуците и зърнените култури в конвенционални и органични продукти.

[CS] and [CS2_01_C]

Количествено определяне на глифозат, AMPA и глюфозинат в плодовете, зеленчуците и зърнените култури.

[GGA_01_A]

Количествено определяне на хлормекват и мепикват в плодовете, зеленчуците и зърнените култури.

[QU1]

Специфични индивидуални методи за определяне на остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците.

  • бром [BR] - хлорпрофам [CIPC] (само по картофите) - етефон [ETH_01_A] -фосетил-алуминий [FAL_01_A] - етоксиквин [E324_01_A]  - S421 [S421_01_A]
  • малеинов хидразид [MH_01_A] - никотин [NIC_01_A]

Вижте лявата колона

Специфични индивидуални методи - за определяне на остатъци от пестициди в почвата и водата

  • бром [BR2]

Вижте лявата колона

 

 

БЕБЕШКА ХРАНА

МЕТОДИ

КОД

Метод за многокомпонентен анализ, чрез GC-MS/MS и LC-MS/MS за >500 съединения за органично отглеждани продукти и продукти за бебешки храни за количественото определяне на пестициди в плодовете, зеленчуците, зърнените храни. (Докладвани граници ≤ 0,01 мг/кг)

[GMSL_01_C]
LMSL_01_C]

Количествено определяне на дитиокарбамати в плодовете, зеленчуците и зърнените култури в конвенционални, органични и бебешки храни.

[DTC]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез LC-MS/MS за количествено определяне на органични съединения на калая в плодовете, зеленчуците и растителните масла 

[OSN]

Количествено определяне на органохлоринни пестициди в плодовете, зеленчуците и зърнените култури за анализ на бебешки храни. 

[ORCL_01_A]

Количествено определяне на етилен тиоуреа (ETU) и пропилен тиокарбамид (PTU) в плодовете, зеленчуците и зърнените култури за анализ на бебешки храни.

[TU_01_A]

 

ТЮТЮН

МЕТОДИ

КОД

Метод за многокомпонентен анализ за определяне на дитиокарбамати в тютюна 

[CS2T_01_A]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез GC-MSMS и LC-MS/MS за >450 съединения, изомери и деградационни продукти за количественото определяне на пестициди в тютюна

[GMST_01_A] [LMST_01_A]

Метод за многокомпонентен анализ, чрез LC-MSMS в отрицателен режим за 19 съединения, изомери и деградационни продукти за количествено определяне на избрани пестициди (мнозинството кисели хербициди) в тютюна

[LMS2T_01_A]

Специфични индивидуалните методи за определяне на остатъци от пестициди в тютюна

  • Тютюневи специфична нитрозамини [TSNA] - Бензо[а]пирен [BAP_01_A]

Вижте лявата колона

 

МАСЛА & ПРОДУКТИ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАЗНИНИ

 

МЕТОДИ

КОД НА ПРОДУКТА

Многокомпонентен метод по газова хроматография с тандем мас детекция (GC-MSMS): количествено и качествено определяне на  повече от 200 пестицида в масла от ядки, семена и плодове.                            

[GMSO_01_A]

Многокомпонентен метод по течна хроматография с тандем мас детекция (LC-MSMS): количествено и качествено определяне на повече от 300 пестицида в масла и семена.                                                                      

[LMSO_01_A]

 

Не се колебайте да се свържете с нас, ако е необходима допълнителна информация за изброените по-горе методи или методите, които не са изрично споменати по-горе.