Анализите на Primoris се основават предимно на газова и течна хроматография. За каротеноиди, глюкозинолати и кверцетини ние използваме LC-UV.Ние можем да извършим тези анализи за вас на база проект.

ПРЕГЛЕД НА АНАЛИЗА

МЕТОД

КОД

Метод с високоефективна течна хроматография (ВЕТХ/HPLC), идентифициращ и количествено определящ каротеноидите в плодовете и зеленчуците

[CARO]

Метод с високоефективна течна хроматография (ВЕТХ/HPLC), идентифициращ и количествено определящ глюкозинолатите в плодовете и зеленчуците

[GLUC]

 

Не се колебайте да се свържете с нас, ако е необходима допълнителна информация за изброените по-горе методи или за методи, които не са споменати изрично.