Месечен бюлетин # 5 – април 2018 г.

 

 

 

Сигурност в качеството: участие в изпитвания за пригодност 2018 за вируси

Това са независими проверки за качеството на лабораторния анализ. Според резултатите от  тези тестове , се  оценяват приложимостта на аналитичния метод и ако е необходимо, той се подобрява.  Тези тестове са анонимни, за да се постигне възможно  най-висок стандарт за качество.

В началото на тази година „Приморис България“ взе участие в тест за пригодност с цел откриване на Норовирус GI/GIIи Хепатит А в замразени ягоди. Резултатътоттозитест,  запореденпът,  доказависокотонивона  анализизависурив „ПриморисБългария”.

Знаетели, че..“ПриморисБългария“ епърваталабораториявБългария, коятоеполучилаакредитацияпо  ISO 17025заанализинавируси  (ХепатитАиНоровирус)вхраниифуражи?

В началото  на 2018  „Приморис“  взе участие  в следните тестове:

Пестициди & замърсители:

  • EUPT -CF-12: пестициди в ситносмляно сено
  • EUPT -CF-20: пестициди в зелен фасул.

Микробиология:  

  • 083а-2- Анализ за Норовирус GI/GII в замразени ягоди.
  • 083а-2 – Анализ за  Хепатит А в замразени ягоди.

 

 

 

 

 

 

footer