Пресните продукти, трябва да бъдат подложени на тестове, за да бъдат решени проблемите за безопасността и да се докаже, че вашите пресни плодове, зеленчуци и други, отговарят на най-строгите съществуващи стандарти за остатъци от пестициди на пазара. Ние сме специализирани в анализа на пресни продукти, включително пресни зеленчуци, плодове, екзотични продукти и други.

Чрез събирането на данни и информация относно нотификациите RASFF (Система за бързо предупреждение за храни и фуражи), съществуващите закони и последните промени в нея, Primoris иска допълнително да подкрепи своите клиенти в развитието на тяхнич хранителен бизнес.

ПЕСТИЦИДИ

ЗАМЪРСИТЕЛИ