Primoris е създадала широка клиентска база не само в Европа, но и в целия свят. Асоциациите на производителите, зеленчуковите и плодовите кооперации са нашите клиенти от самото начало на първата фирма в Белгия през 2001 г.

Научете повече за нашите: