Хранителните магазини предлагат широка гама продукти, включително пресни, обработени и други видове хранителни стоки. Съотношението на хранителните магазини предлагащи стоки с наличие на остатъци от пестициди почти се е удвоил за последното десетилетие. Хранителните магазини не само че спазват Европейските разпоредби за пестициди ''EU MRLs'' (Регулация (EC) N°396/2005) и активни съставки (Регулация (EC) N°1107/2009), а и някои от тях са поставили собствени изисквания, които биха могли да бъдат по-строги от изискванията определени от ЕС.

Немските супермаркети могат да се различават от Европейското законодателство за пресни продукти, като имат допълнителни изисквания. Поради тази причина ние можем да предложим сертификат, който посочва дали резултатите от анализите са в съответствие с изискванията на конкретната верига магазини.