Bilten #2 – Decembar 2016

 

 

 

Mikrobiološke analize na širok spektar matrica

Početak 2017. godine je i početak novih aktivnosti Primoris Bugarska. Počev od 03. januara  moći ćemo da  ponudimo mikrobiološke analize na širok spektar matrica.

Uz to, mi smo prva laboratorija u Bugarskoj koja će biti akreditovana ISO 17025 standardom za virološke analize (Hepatitis A i Norovirus) u hrani i hrani za životinje.

Akreditacija

15. i 16. Decembra 2016. godine, Laboratorija za mikrobiologiju i virologiju PRIMORIS Bugarska je pozitivno ocenjena i odobrena za proširenje svog obima akreditacije. Eksterna procena od strane Izvršne agencije Bugarskog Akreditacionog Tela (EA BAS) u svrhu dobijanja ISO 17025 akreditacije za 14 mikrobioloških i 2 virološke metode

Akreditacioni sertifikat od strane BELAC-a možemo očekivati u prvoj četvrtini 2017. godine.

Važnost mikrobioloških analiza

Mikrobiološke analize u prehrambenim proizvodima se odnose na kontrolu mikrobiološkog kvaliteta hrane ili na procenu bezbednosti hrane koja podrazumeva patogene nastale u hrani i/ili njihove toksine.

Savetodavno je da samo relevantni parametric budu analizirani u smislu da (u zavisnosti od vrste prehrambenog proizvoda) ti organizmi mogu biti odgovorni za kvarenje hrane, ili da ti mikroorganizmi prouzrokoju potencijalni rizik za bezbednost hrane i javno zdravlje.

Analitičke metode i šifre proizvoda

Nudimo veliki broj analitičkih metoda koje imaju svoju posebnu šifru. Sve šifre proizvoda se mogu naći i na našoj web stranici, gde takođe možete naći interesantne informacije o aktuelnim legislaturama.

 

Method

Code

Određivanje ukupnog broja mezofila u skladu sa ISO 4833-1:2013 Brojanje kolonija na 30°C pomoću pour plate tehnike.

 

[TVC_01_C]

Određivanje broja kvasaca i plesni u skladu sa NF V 08-059 (2002) Brojanje kolonija na 25°C.

[YM_01_C]

Određivanje broja Enterobakterija u skladu sa AFNOR BRD 07/24-11/13 RAPID’ Enterobacteriaceae. Brojanje kolonija na 37°C.

[ENT_01_C]

Određivanje broja koliforma u skladu sa AFNOR BRD 07/8-12/04 RAPID’ E.coli 2 agar. Brojanje kolonija na 37°C.

[COL_01_C]

Određivanje broja Escherichia coli u skladu sa ISO 16649-2 (04/2001) TBX agar. Brojanje kolonija na 44°C.

[ECO_01_C]

Određivanje broja coagulase-positive staphylococci u skladu sa ISO 6888-2/A1 (12/2003) rabbit plasma fibrinogen agar. Brojanje kolonija na 37°C.

[CPS_01_C]

Određivanje broja Bacillus cereus u skladu sa AFNOR AES 10/10-07/10 Bacillus cereus Rapid Agar (BACARA). Brojanje kolonija na 30°C.

[BC_01_C]

Određivanje broja aerobnih mezofilnih spora u skladu sa NF V08-602. Brojanje kolonija na 37°C.

[AMS_01_C]

Detekcija Listeria monocytogenes zasnovano na ISO 11290-1:1996 + A1:2004. Metod detekcije.

[LMD_01_C]

Real-time PCR detekcija Listeria monocytogenes u skladu sa NordVal025 koristeći PCR (Biotecon) foodproof® Listeria monocytogenes detection Lyo Kit.

[LMD_02_C]

Određivanje broja Listeria monocytogenes zasnovano na ISO 11290-2:1998 + A1:2004. Metod brojanja.

[LMC_01_C]

Detekcija Salmonella spp. u skladu sa ISO 6579:2002 + A1:2007. Metod detekcije.

[SALD_01_C]

Real-time PCR detekcija Salmonella spp. u skladu sa NordVal 023 koristeći PCR (Biotecon) foodproof® Salmonella detection Lyo Kit.

[SALD_02_C]

Proveravanje Shiga-toksina proizvodeći Escherichia coli (STEC) zasnovano na ISO/TS 13136:2012 koristeći PCR (Biotecon) foodproof® STEC Screening Kit.

[STEC_01_C]

Kvalitativna detekcija Norovirus GI i GII u svežim proizvodima zasnovana na ISO 15216:2 koristeći Biotecon foodproof® Norovirus Detection Kit (GI, GII, GIV).

[NOV_01_C]

Kvalitativna detekcija Hepatitis A u svežim proizvodima zasnovana na ISO 15216:2 koristeći Biotecon foodproof® Hepatitis A Detection Kit.

[HAV_01_C]

 

Obim analiza

 • Sveži proizvodi i voće
  • neprerađeno povrće i voće
  • sečeno spremno za jelo povrće i voće
  • (ne)pasterizovani sokovi od voća/povrća
  • zamrznuto povrće i voće
 • Sušeni začini, bilje, seme, koštuničavo voće, brašna, žitarice i proizvodi od žitarica.
 • Hrana za odojčad
 • Hrana za životinje

 

Cene i više informacija

Za više detalja, molimo kontaktirajte Vašeg market menadžera ili tim za brigu o klijentima:

Više informacija uvek možete naći na našoj web stranici www.primoris-lab.com

 

 

 

 

 

 

footer