Newsletter #31

 

 

 

 
Op vraag van de markt hebben we onze QAC-analysemethode uitgebreid met 3 extra componenten: ATAC-C12, ATAC-C14  en ATAC-C16.
Deze componenten zijn opgenomen in de EU-wetgeving met een standaard MRL van 0.01mg/kg,
 
We ondersteunen u met geaccrediteerde analyses op oxymatrine in onze multiresiduscope via LC-MSMS.
In juni 2021 heeft het RASFF een terugvinding in Spanje gerapporteerd van oxymatrine in organische acaciahoning, afkomstig uit China. Het gebruik van oxymatrine als pesticide is echter niet toegelaten in de EU.
 
Onlangs heeft Primoris deelgenomen aan een undercover ringtest op biologisch lijnzaad, georganiseerd door SKAL en Relana. Uit de 4 deelnemende laboratoria (1 Belgisch en 3 Nederlandse) was Primoris het enige labo dat in staat was om alle pesticiden terug te vinden en op een correcte manier deze pesticiden wist te kwantificeren.
 
Wij passen onze analysesnelheid aan aan uw behoeften. Zo bieden we 3 analystermijnen aan voor veel analyses: 5 werkdagen, 36u en 8u. Om aanvragen op 8u en 36u snel te identificeren, hebben we speciale labels ter beschikking om op uw staaloakket te kleven.
 
Onzeker over uw analyseplan? Op zoek naar een onderbouwde manier om analyses te plannen? Hoe haalt u het maximale uit uw analysebudget?
In samenwerking met Ciboris kunnen we ondersteunen om uw analyseplan up te graden naar een risicogebaseerd staalnameplan.
 
Na 2 jaar afwezigheid door de coronacrisis, hebben we er een goed oog in dat we dit jaar u opnieuw mogen verwelkomen op dinsdag 14 juni. We kijken er enorm naar uit om u terug live te ontmoeten, dus blokkeer de datum alvast in uw agenda!
 
De voorbije maanden heeft de Europese Commissie een aantal interessante wijzigingen gepubliceerd in de Europese regelgeving. Op onze website geven we een overzicht van deze wijzigingen en deze lijst wordt elke 14 dagen vernieuwd. Daarnaast bezorgen we onze klanten ook interessante updates in hun mailbox.
 
Primoris blijft groeien! Vorig jaar nog vierden we het 20-jarig bestaan van het labo en werd eveneens Primoris Ecuador officieel boven de doopvont gehouden. Bovendien steeg het aantal aangeleverde stalen en de uitgevoerde analyses op deze stalen met 15% het voorbije jaar.
 
Primoris is enkel gesloten op officiële Belgische feestdagen:
  • Maandag, 18 april 2022: Paasmaandag
  • Donderdag, 26 mei 2022: O.H. Hemelvaart
  • Maandag, 6 juni 2022: Pinkstermaandag
  • Donderdag, 21 juli 2022: Nationale feestdag
  • Maandag, 15 augustus 2022: O.L.V. hemelvaart
  • Dinsdag, 1 november 2022: Allerheiligen
  • Vrijdag, 11 november 2022: Wapenstilstand


© 2022 - Primoris Belgium – alle rechten voorbehouden - Privacy policy

 

 

 


 

 

 

 

 

 

footer