През последните години се наблюдава увеличаване на броя на сигналите и докладите  за присъствие  на вируси в различни видове  храни. Норовирус  (NoV) и Хепатит А (HAV) са двата вируса, които най-често се свързват с хранителни заболявания, причинени от вируси.

Норовирусите са основните причинители на гастроентерит  в  Европа през последното десетилетие. Вирусът на Хепатит А от своя страна  причинява тежко възпаление на  черния дроб (хепатит). Регистрираните понастоящем  случаи на Хепатит А показват, че този вирус преобладава в страни извън Европа. Това е особено важно и трябва да  бъде взето под внимание при вноса на хранителни продукти от рисковите страни. Световната Здравна  Организация предоставя карта на държавите с най-широко разпространение на Хепатит А.

http://novatravelclinic.com/vaccinations/hepatitis-a/hepatitis-a-world-map/

Основните пътища за заразяване с Норовирус и Хепатит А са директния контакт (човек към човек); от човек към храна (по време на селскостопанската обработка или при опковането на храните) и чрез замърсена вода (в това число  вода за напояване, промивни води, вода за разреждане на пестициди).

Норовирус  и Хепатит А могатда бъдат открити в широк кръг от храни , основно в следните групи:

 • Черупчести ( в това число омари и миди), ракообразни и техните продукти;
 • Плодове – главно дребни червени плодове, както и зеленчуци (пресни и замразени);
 • Непастьоризирани плодови и зеленчукови сокове;
 • Готови за консумация храни , например сандвичи.

Законодателство по отношение на вируси в храните

Към момента няма действащо Европейско законодателство и дефинирани критерии по отношение на  Норовирус  и Хепатит А в плодовете и зеленчуците. Има обаче няколко научни становища по темата от Европейският орган по безопасност на храните (EFSA).

Още...

Методи за анализ

Детекцията на Норовирус и Хепатит  А в хранителни продукти е експертен и все още много труден за изпълнение метод, изискващ висококомпетентен и добре обучен персонал.

Още...

Матрици за анализ

Свежи продукти и плодове

Още...

Обработени плодове и зеленчуци

детекцията на Норовирус и Хепатит  А продължава да бъде експертен и все още много труден за изпълнение метод поради продължителната и трудоемка вирусна екстракция.

Още...

undefined

 

 

Newsletter highlight

Официални празници 2022

През 2018  офисът на Приморис България ще бъде затворен на следните празници:

 • 1-ви Май –  Ден на труда
 • 24-ти Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
 • 6-ти Септември – Ден на Съединението на България
 • 24-ти Септември – Ден на Независимостта на България
 • 24-ти Декември – Бъдни Вечер
 • 25-ти Декември – Коледа
 • 26-ти Декември – Вторият ден на Коледа

Моля, свържете се с нашия екип при необходимост от повече информац

 

Прочети още статии

Flash news

Стартирaме нов акредитиран анализ на 3-MCPD, 2-MCPD и GE в растителни масла и мазнини

Отсега нататък Primoris е Вашият партньор за висококачествени и акредитирани анализи на 3-MCPD, 2-MCPD и глицидилови естери (GE) в растителни масла и мазнини.

Стартираме нови методи за анализ на въглеводороди на минерални масла в храните

От 29-ти Януари, ние разширяваме нашите услуги с надеждни и акредитирани анализи за въглеводороди на минерални масла в храните:

 • MOSH: наситени въглеводороди на минерални масла
  • POSH: полиолефини наситени въглеводороди (тясно свързани с MOSH, POSH & MOSHте винаги се докладват заедно)
 • MOAH: ароматни въглеводороди на минерални масла

Нов анализ в нашите услуги: Тропанови алкалоиди

На 21-ви август стартирахме метод за определяне на тропановите алкалоиди: атропин и скополамин. Тези анализи са подходящи за клиенти занимаващи се с просо, сурго, елда, хранителни добавки, билки, зеленчуци, варива, маслодайни и производни продукти.