undefined

Замърсителите в храните са вещества, които не са умишлено добавени в храната. Тези вещества могат да присъстват в храната, в резултат на различните етапи на нейното производство, опаковане, транспортиране или съхранение. Те също така могат да са резултат от замърсяване на околната среда. Тъй като замърсяването обикновено има отрицателно въздействие върху качеството на храната и може създаде риск за човешкото здраве, са предприети мерки за свеждане до минимум на нивата на замърсяване в храните.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За да се гарантира висока степен на обществено здраве, в настоящия закон, Европейският съюз определя максимално допустимите нива на някои замърсители в храните.

Още...

МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

Наред с анализа на пестициди, Primoris е натрупала също и много опит в анализирането и потвърждаването на замърсители в храни и фуражи.

Още...

ПРОБНА МАТРИЦА

Primoris анализира други замърсители (като диоксини, нитрати...) на широка гама от продукти.

Още...

СЕРТИФИЦИРАНИ ОТ

Primoris е натрупала много опит с анализ на остатъци от замърсители в храни и фуражи и е предпочитан партньор за много (международни) компании и организации.

Още...

undefined

 

 

Newsletter highlight

Официални празници 2022

През 2018  офисът на Приморис България ще бъде затворен на следните празници:

 • 1-ви Май –  Ден на труда
 • 24-ти Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
 • 6-ти Септември – Ден на Съединението на България
 • 24-ти Септември – Ден на Независимостта на България
 • 24-ти Декември – Бъдни Вечер
 • 25-ти Декември – Коледа
 • 26-ти Декември – Вторият ден на Коледа

Моля, свържете се с нашия екип при необходимост от повече информац

 

Прочети още статии

Flash news

Стартирaме нов акредитиран анализ на 3-MCPD, 2-MCPD и GE в растителни масла и мазнини

Отсега нататък Primoris е Вашият партньор за висококачествени и акредитирани анализи на 3-MCPD, 2-MCPD и глицидилови естери (GE) в растителни масла и мазнини.

Стартираме нови методи за анализ на въглеводороди на минерални масла в храните

От 29-ти Януари, ние разширяваме нашите услуги с надеждни и акредитирани анализи за въглеводороди на минерални масла в храните:

 • MOSH: наситени въглеводороди на минерални масла
  • POSH: полиолефини наситени въглеводороди (тясно свързани с MOSH, POSH & MOSHте винаги се докладват заедно)
 • MOAH: ароматни въглеводороди на минерални масла

Нов анализ в нашите услуги: Тропанови алкалоиди

На 21-ви август стартирахме метод за определяне на тропановите алкалоиди: атропин и скополамин. Тези анализи са подходящи за клиенти занимаващи се с просо, сурго, елда, хранителни добавки, билки, зеленчуци, варива, маслодайни и производни продукти.