undefined

Рутинните лаборатории трябва да спазват всички изисквания относно качество, които са описани в  EN-ISO17025:2017 стандарт „Основни изисквания за компетентност на изпитващи и калибриращи лаборатории”. 

Приморис е  акредитирана от BELAC (белгийския акредитиращ орган) за анализи на пестициди и замърсители в храни и фуражи, разполага със сертификат 057-TEST със съответния обхват на акредитация. Акредитирани са следните лаборатории: Приморис Белгия; Приморис България и Приморис Колумбия.

Поради многостранните и едностранните споразумения в рамките на ЕА (Европейско сътрудничество за акредитация) и ILAC (интернационално сътрудничество за акредитация на лаборатории), национално представените акредитации са световно признати и еквивалентни с всички участващи организации за акредитация (такива като BELAC, COFRAC, RVA, UKAS, DAP, IPAC, TURKAK и др.)

В анализите за остатъци от пестициди, ние следваме най-новите директиви: DGSANTEdirectives (Directorate-GeneralforHealthandFoodSafety). За замърсители като микотоксини, нитрати или други, следваме конкретни принципи на работа.