Като отделяне от Катедрата по Химия на растителната защита на Университета в Гент, Primoris поддържа и до днес научен и основан на доказателствата подход към научните изследвания и анализи. Този подход се подкрепя с използването на високо-технологична, предимно хроматографска, аналитична апаратура.

По искане на клиентите Primoris изпълнява конкретни изследователски проекти. Това може да бъде като част от по-голям или като самостоятелен проект. Услугата на Primoris в областта на научните изследвания се състои в:

  • Разработване на аналитични методи
  • Разработване на файлове за валидиране за конкретни матрици-пестициди-замърсители
  • Определяне на количеството на природните вещества в храните, благоприятни за здравето
  • Участие в международни кръгови програми и тестове за пригодност
  • Участие в национални и международни изследователски проекти, свързани с замърсители

Освен това, поради своята голяма специализация, Primoris участва и в различни работни групи:

undefined
  • Работна група 4 на CEN TC275„Пестициди в храни от растителен произход“
  • Работна група 5 на CENTC275„Биотоксини“
undefined

CORESTA във връзка с анализ на остатъци от пестициди в тютюна

undefined

DeLOGDeutsche Laborgemeinschaft für Obst und Gemüse