Максимална допустима граница или така наречения - Maximum Residue Limit (MRL)

Стока, която е в съответствие с Европейското законодателство се разглежда като безопасна за здравето на потребителя. Евентуални остатъци от замърсявания в такъв случай са по-ниски от Максимално допустимите граници.

В случай, че тези определени максимални норми са надвишени, е важно да се определи дали има заплаха за здравето на потребителя.

Приморис може да ви помогне с анализирането на риска след открит позитивен резултат от остатъци от замърсяване. Ние използваме информацията за АРД (ARfD) (виж по-долу) и инструментите на Белгийската агенция за безопасност на храните, ние можем да анализираме дали би могъл да съществува риск за общественото здраве.

Чрез сайта на Белгийската агенция по безопасност на храните, можете сами да си направите анализ за оценка на риска от замърсителите в храните по продукти и възрастови групи.

Кликнете върху този линк: „Berekening PSTI - Risicoevaluatie voor de consument bij overschrijding van de maximale residulimiet voor pesticiden (MRL)“ на тази страница за да се възползвате.

Акутна референтна доза (аРД)

АРД се определя като "прогноза за количеството вещество в храната или питейната вода, обикновено изразени на база телесното тегло, които могат да бъдат погълнати за 24 часа или по-малко без съществен риск за здравето на потребителя, на база на всички познати ни до сега факти за човешката еволюция”. 

ЗАЩО КОНЦЕПЦИЯ ЗА АРД

Оценката на пестициди показва, че (еднократната/някогашна?) консумация на определени култури (една порция) с относително високи остатъци в някои случаи може да доведе до остри проблеми. За да може да се определи правилно риска за здравето, беше създадена концепцията за „Акутната референтна доза”. Тази концепция беше добавена към оценката на ефектите от консумацията на замърсители. Преди това, оценка се правеше само на база на хроничните ефекти и беше съсредоточена основно върху продължителността и средната консумация на замърсители.

·         Кликнете тук, за да използвате този инструмент.