Er zijn momenteel slechts een beperkte Europese regelgeving en microbiologische criteria van kracht voor Norovirus en Hepatitis A in verse producten en hun afgeleide producten. Elke actor in de voedselindustrie dient echter te voldoen aan de eisen inzake goede praktijken en HACCP; Virussen kunnen namelijk een potentieel risico vormen bij bepaalde productieprocessen.

EFSA heeft wel een aantal wetenschappelijke adviezen geformuleerd:

Bovendien is het norovirus toegevoegd aan de lijst* met dierlijke en humane risicovoeding van niet-dierlijke oorsprong die onderworpen worden aan meer officiële controles bij import.

Wijzigingen in de importcontroles zijn van kracht sinds 1 juli 2016.

STAALTYPE

LAND VAN OORSPRONG

VEREISTE METHODES

FREQUENTIE %

Frambozen (Voeding - ingevroren)

Servië (RS)

Norovirus

10

 

*VERORDENING (EG) Nr. 669/2009 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG.