We zijn ervan overtuigd dat we allemaal een inspanning moeten doen om de actuele milieu-uitdagingen aan te gaan. Meer nog, Primoris Belgium wil de impact van haar activiteiten op het milieu beperken door de opzet en implementatie van een efficiënt milieumanagementsysteem op basis van de ISO 14001-norm.

Ons milieumanagementsysteem is door LRQA officieel goedgekeurd voor de ISO 14001:2015-norm.

Bekijk hier het officieel certificaat

Dit beleid is van toepassing op al onze activiteiten, producten en diensten.

Over ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem, ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Om te voldoen aan ISO 14001 moet het milieubeheersysteem van een bedrijf een aantal voorwaarden vervullen, waaronder:

  • de milieu-impact van zijn/haar activiteiten, producten en diensten identificeren en controleren.
  • het milieubeheer continu verbeteren.
  • een systematische aanpak implementeren om milieuobjectieven te stellen en te bereiken. 

Concrete doelstellingen binnen Primoris

Primoris engageert zich elke dag opnieuw om te werken volgens de ISO 14001-norm via concrete acties in het kader van o.a. volgende doelstellingen:

  • Daling van het elektriciteitsgebruik
  • Verhoging van het milieubewustzijn
  • Daling van solventafval en -gebruik per staal
  • Daling van papiergebruik