Newsletter highlight

Closing dates 2018

The following months, Primoris Belgium is only closed on the official Belgian holidays:

  • Thursday 1 November – All Saints Day
  • Tuesday 25 December – Christmas
  • Tuesday 1 January 2018 – New Year

Read more articles

Primo Flash

Ciboris | Opleiding najaar 2018: 'Analyse en detectie van voedselfraude: zin en onzin'

Ciboris vzw, partner van de Primoris Holding, organiseert dit najaar de opleiding "Analyse en detectie van voedselfraude: zin en onzin" voor kwaliteits- en aankoopverantwoordelijken in de agrovoedingsindustrie. De opleiding door één dag (9u00 - 16u00) en kan op drie data worden gevolgd: 25 september, 23 oktober en 30 november